Restaurering kunst Kristiansand - Marinemaler Carl B. Hestman

Galleri Hestman
restaureringsatelier
Go to content
Malerikonservator NKF-N tilbyr restaurering malerier og rammer

Restaureringsverkstad i Kristiansand tilbyr tjenester innen restaurering av malerier, forgylling av rammer, restaurering og rekonstruering av ikoner og skulpturer.

Restaureringspraktikk for Galleri Hestman er over 20 år (NKF-N)  
Vi renser malerier og restaurerer skader som hull i lerret, rifter, manglende maling, reparasjon av blindramme, retusjering, forgylling osv.

Vedlikehold av kunst er nødvendig og hjelper å rekonstruere verkets opprinnelige kvalitet og verdien.

Restaurering maleri
Restaurering av skulpturer, ikoner og rammer - vi tilbyr alt fra stabilisering til rekonstruering av treverk, stein eller annet materiale, sikring av løs maling, nødvendig overflatebehandling og vedlikehold.
Kontakt oss

Vi vurderer jobben

Vi setter igang

Restaurering maleri

Er det på tide med rensning/ restaurering av kunst?

- Da er det oss du skal komme til!
> RESTAURERING MALERIER

Tilstandsvurdering, konserveringsbehandling og avanserte skadeutbedringer.
Vi er godkjent som NKF-N malerikonservator.
> RENS AV MALERIER

Overflaten til maleriet er veldig skittent?
Gamle malerier blir som «nye» igjen
> DÅRLIG LUKT

Fjerne dårlig lukt fra maleriene?
Fjerne røyklukt fra bildene?

> RAMMER, IKONER OG SKULPTURER

Behandling av generelt forfall og restaurering av mer kompliserte skader på tre, stein og annen materiale. Vi har bred kompetanse innen forgylling!

> BEHANDLING AV KUNST

Vi tilfredsstiller sikkerhets- og kvalitetsmessige krav til behandling av malerier og ikoner med høy kulturhistorisk og/eller økonomisk verdi.

RESTAURERING AV MALERIER, RAMMER OG SKULPTUR - BILDER

Restaurering malero
FØR og ETTER
Bruk musemarkør for å se forskjellen på Før og Etter
Restaurering av ramme - forgylling
Bruk musemarkør for å se forskjellen på Før og Etter
Restaurering skulptur
Bruk musemarkør for å se forskjellen på Før og Etter
Maleri restaurering
Bruk musemarkør for å se forskjellen på Før og Etter
Rift i maleriet
Bruk musemarkør for å se forskjellen på Før og Etter
Restaurering
Bruk musemarkør for å se forskjellen på Før og Etter
Restaurering maleri

SEND MELDNING

GALLERI HESTMAN - RESTAURERINGSVERKSTED
Kirkegata 19 - Kristiansand S | M: (+47) 463 950 33
Copyright (c) 2019 / Viktor Goman
Back to content